Monday, January 24, 2011

Double snakeWednesday, January 19, 2011

U5D. Hamradio expedition to Rahov, Carpatians, Ukraine. 1979

I was invited to come to Rahov, Ukraine by Yuri Medinets UB5UG (SK).
Without going into details, I accepted invitation and soon I was met in Rahov train station.
I asked to help me to get to the TV relay station, where rest expedition members already gathered.
Misha (operator of the relay station) asked me whether I have been in the mountains at night. After hearing the negative reply, he politely insisted to spend the night at his home. He was right: in the dark even locals do not dare walking in mountains!

Early morning, another repeater operator Wasilij transported me with his motorcycle "Kovrovec" to the top of the Mnt. Terentin (KN28cc, 1388 ASL).

I was pleasantly surprised: there was Vytas LY2PU (SK) and Kastytis LY2AA with their families. (BTW: Kastytis had "Volga" - the best car in the former USSR).
There also was UB5UG with younger son Alexej and Sergei Bunin ("Bunimovich") UB5UN.

We had nice dinner that evening.
Traditionally, my contribution was a bottle of "Dainava", and "skilandis" (Lithuanian traditional dish) from the "town of sausages" Garliava.
And of course, a few loaves of black Lithuanian bread, which Yurij Rafailovich Medinec was wery fond of.
We discussed Wasilij's trip down from the hill. It turns out that he drove back down from the hill with the timber tied to his motorcycle's back used as break system!

Misha and Wasia have made delta for 28 MHz and UB5UG's "zmeika" for 2m band.
Vytas' LY2PU F9FT antenna was slightly broken by mountain winds.
Kastytis LY2AA found easy solution: he simply tied cord to the antenna and then he could change direction of the antenna.
It was easy to do because all the time dominated by the west wind, and the radio waves to the east were blocked by hill.

Prior to the field day event, Sergey Bunin had a wonderful QRP QSO with UB5UG SSB transceiver on 28 MHz.
The Japanese operator did not believe his ears, but when we told him that the antenna is Delta and we are high in the mountains, he greeted us with good results.

The LY2PU had his own transceiver and he asked slovak hams to announce that there will be international expedition U5D operating on bands and hams should not be surprised hearing Lithuanian and Kiev hams appearing too loud.

The 144 MHz propagation was poor. LY2PU made QSOs with every station he could hear, except OE and DL stations.
Yurij with his son decided to go with the equipment to the bigger mountain.
Wasilij kindly proposed to carry them with his motorcycle.
Trip lasted long enough. We started to worry and when we heard UB5UG's CW signals, Sergey UB5UN noted: "Probably the rider of the motorcycle forgot to untie the timber!" Yurij worked CW unusually slowly and clearly. Then again UB5UN noted: It's cold on the mountain top and he can't send fast.

Another part of the team - women weren't boried either: after midnight, the TV relay station was re-translating entertainment programs from Prague to Moscow
It was the first time we saw Boney M instead of boring Soviet artists Gurchenko, Bojarski etc.
The TV program was very different from what we used to watch at home!
Yuri said: "I prefer Black eruption to Boney M!".
As I understand they were entertaining watching those West programs quite often.

"If you're already in Ukraine then you must see Kiev" offered Yurij.
Yurij demonstrated me his shack where he was creating a new ham rigs.
Besides miscellaneous ham equipment there were also mountain skis, mountain climbing equipment.

I spend two days in Kiev. Walked Kreschiatik street. It reminded me Warsaw, Poland.
Yuri introduced me to Karel Fechtel UB5WN (SK), who showed the Kiev club station. The club was also control station of Soviet hamradio satellites.
There were lot of equipment in racks.
Karel UB5WN didn't mention output power, but I guess it could be one or even two kW on 2m band.
Karel was very nice to me - he donated me "Dubus" magazine subscription for one year.
It was a great support at that time, bearing in mind that "Radio" magazine was filled with kind of "light effects" schematics.

I went from Kiev back to Vilnius by train. I missed my stop due nice chat with guys from Leningrad.
Instead Vilnius I arrived to Daugavpils - 150km away!
But in Rahovo I've bought compact bike. I took the ride to highway leading to Lithuania and then hitchhiked the truck.
It carried me to Karmelava, near Kaunas. The rest of journey (about 10km) I made with bike.
I was so tired that when got home I moved right to the bed.


Big thanks to Vytas LY2PU for pictures (at the end of posting) and filling gaps in memories!U5D radijomėgėjiška ekspedicija į Rahov, Karpatai Ukraina. 1979

Mane atvažiuoti į Rahov pakvietė UB5UG Yurij Medinec (SK). Nesigilindamas į smulkmenas leidausi kelionėn. Rahove, traukinių stotyje pavakaryje mane pasitiko Miša, Rahovo TV retransliatoriaus darbuotojas. Prašiausi į Rahovo retransliatorių, kur jau buvo atvykę kiti ekspedicijos dalyviai. Miša manęs taktiškai paklausė, ar esu buvęs kalnuose. Išgirdęs neigiamą atsakymą, mandagiai pakvietė pernakvoti pas save. Jis buvo teisus: sutemus į 2km aukštį nekopia net vietiniai.

Iš ankstaus ryto kitas Rachovo retransliatoriaus darbuotojas Vasia motociklu “Kovrovec” mane “užkėlė” ant Terentino kalno (KN28cc, 1388 ASL), austrų-vengrų nutiestu, tašytų akmenų keliu.

Buvau maloniai nustebintas: ten buvo LY2PU Vytas Mickevičius (SK) su aparatūra 2m ir visa jo šeima, Kastytis Kemežys LY2AA su šeimyna (ir pačia geriausia to meto mašina “Volga”), UB5UG su jaunesniuoju sūnumi, Aleksėjumi iš Kijevo, Sergej „Bunimovič“ - Bunin UB5UN, taip pat kijevietis.

Tą vakarą neliūdėjom - sudėjom kas ką turėjom ant bendro stalo. Tradiciškai mano indėlis buvo butelis „Dainavos“ ir skilandis iš dešrų miestelio Garliavos. Žinoma ir juodos duonos keletas kepalų nes ją labai mėgo Yurij Rafailovich Medinec. Diskutavome apie Vasilijaus nusileidimą motociklu nuo retransliatoriaus kalno. Pasirodo, nusileido jis ne keliu, o prisikabinęs prie motociklo rastą kuris stabdė. Miša dėl to pralošė lažybas.

Retransliatoriaus kalne ant atatampų buvo ištempta delta ant 28 Mhz, UB5UG “zmeika” dviem metrams - tuo pasirūpino vietiniai Miša ir Vasia. Vyto, LY2PU F9FT anteną kalnų vėjas truputį sužalojo. Kastytis LY2AA “iš kirvio išvirė sriubą”: nieko neturėdamas labai gražiai anteną sutaisė tokiu būdu tapdamas vienvaldis antenos prižiūrėtojas, nes kai kalnų vėjas blaškė F9FT, Kastytis kaproninės virvutės pagalba įtempdamas ją reguliavo kryptį. Tai buvo nesunku padaryti, nes visa laiką vyravo vakarų vėjas, o į rytus radijo bangas užstojo kalnas.

Prieš Europos lauko dienos varžybas, Sergej Bunin padarė nuostabų QRP QSO su UB5UG SSB transiveriu ant 28 MHz. Japonas nepatikėjo, bet kai buvo paaiškinta, kad antena delta ir esame aukštai kalnuose, pasveikino su gerais rezultatais. Ant 144 MHz LY2PU buvo atsivežęs savo transiveriuką ir paprašė slovakų, kad paskelbtų, kad yra tokia U5D ekspedicija ir nereikės stebėtis, kad Lietuva ar Kijevas dėka fantastiškų praėjimu girdėsis Rumunijoje ar Čekijoje.

Ant 144 MHz praėjimai nelepino. LY2PU padarė QSO su visomis išgirstomis stotimis 2m diapazone, nors norėjosi padaryti QSO su Austrija ar Vokietija.
Yurij su savo jaunesniuoju sūnumi ir visa aparatūra kuprinėje iškeliavo ant esančio gretimais aukštesnio kalno.
Motociklu pasišovė pavėžinti iki kalno Vasilijus. Kelionė truko ilgokai. Ėmėme pergyventi ir kai išgirdome Morze stuksenant UB5UG šaukinį, Sergej Bunin pašmaikštavo: matyt motociklininkas buvo užmiršęs nuo motociklo atrišti rastą. Yurij labai aiškiai ir lėtai dirbo CW. Sergej UB5UN konstatavo: matyt ant kalno šalta ir Yurij negali pasiekti reikiamo CW greičio.

Kita komandos dalis, moterys neliūdėjo: vėlai po 12 valandos, iš Prahos TV retransliatoriaus į Maskvą iš Vakarų buvo transliuojamos pramoginės programos. Ten pirmą kartą pamatėme Boney M vietoje atsibodusių tarybinių artistų Gurčenkos ir Bojarskio. Programa skyrėsi kaip dangus nuo žemės. Yurij įsiterpė: „O man labiau už Boney M patinka Black Eruption. Кaip supratau šią atrakcija žiūrėti pramoginius koncertus iš Vakarų, mėgaujamasi nebe pirmą kartą.

„Jei jau esi Ukrainoje tai užsukam pas mane į Kijevą“ pasiūlė Yurij, kaip tarėm taip padarėm. Pamačiau Yurij “daržinę” - kambarį, kuriame jis kūrė naują aparatūrą. Ten stovėjo kalnų slidės, apranga, įvairi radijomėgėjiška aparatūra. Pora dienų pavaikštinėjau Kijevo Kreščiatiku, kuris man labai priminė Varšuvą. Yurij supažindino mane su Karel Fechtel UB5WN (SK), kuris parodė Kijevo klubinę stotį, kuri galėjo reikiamu momentu įjungti ar išjungti tarybinius radijomėgėjiškus palydovus. Stovėjo “stojkės” (aparatūros stovai)... Karelas nekomentavo galingumo, bet man rodos nemažiau 1 kW ant 2 metru buvo. Karelas UB5WN buvo man labai malonus - išrūpino Dubus žurnalo prenumeratą metams. Tai buvo svari parama, turint omenyje, kad „Radijo“ žurnale “klestėjo” šviesos muzikos schemos.

Iš Kijevo išvažiavau į Vilnių traukiniu. Užsiplepėjau su leningradiečiais ir išlipau Daugpilyje, ne Lietuvoje, o Latvijoje! Bet Rahovo buvau nusipirkęs sudedamą dviratį, numyniau iki greitkelio vedančio į Lietuvą, susistabdžiau sunkvežimį ir buvau parvežtas iki Karmėlavos. Kur sėdau ant savo sudedamo ir sėkmingai grįžau į Kauną, Kalniečių gatvę. Virtau nuo dviračio tiesiai į lovą.

Didelis AČIŪ Vytui LY2PU už nuotraukas ir "spragų užpildymus".Kastytis LY2AA(ex UP2PAA) and Vytas LY2PU (ex UP2PU) with their families


Friday, January 14, 2011

Thursday, January 13, 2011

Tuesday, January 4, 2011